Login mijn Hoogt
Follow Hoogt on TwitterFacebook

Medewerkers

Rianne Brouwers - Directeur
Jan van den Brink - Programmeur
Nils le Loux - Facilitair manager
Miranda van Gelder - Bureaucoördinator
Peter Akerboom - Financiële administratie
Manon Scholten - Marketing en communicatie
Kim van Halen - Stagiair Marketing en communicatie
Floor Vlasblom - Educatie
Jasper Vrijma & Merel Wijnen - Horeca
Karel de Leeuw - Coördinator Partnerships en Fondsenwerving

Raad van Toezicht
Kees Roovers - Voorzitter
Aart Barkey Wolf 
Marina Blok
Edwin Oostmeijer
Hans Pieters
Wilma de Rek
Maarten Timmerman