Login mijn Hoogt
Follow Hoogt on TwitterFacebook
IDFA lesprogramma met documentaires, nabespreking en lesbrief voor de bovenbouw van het basisonderwijs.

Wanneer: wo 14 t/m ma 19 november

Geschikt: vanaf groep 6

Tijdstip: 09.30-12 uur

Begeleiding: 1 begeleider per 15 leerlingen. Begeleiders gaan gratis mee.

Aanmelden: vóór 22 oktober a.s. bij Layla Verbeek via educatie@hoogt.nl o.v.v. IDFA basisonderwijs.
Het aanmeldformulier wordt u digitaal toegezonden.