Login mijn Hoogt
Follow Hoogt on TwitterFacebook
IDFA lesprogramma met documentaires, nabespreking en lesbrief voor de bovenbouw van het basisonderwijs.

Wanneer: wo 20 t/m ma 29 november 2013

Geschikt: vanaf groep 6

Tijdstip: op aanvraag tussen 9.30-12 uur.

Begeleiding: 1 begeleider per 15 leerlingen. Begeleiders gaan gratis mee.

Aanmelden: vóór 18 oktober a.s. bij Layla Verbeek via educatie@hoogt.nl o.v.v. IDFA basisonderwijs.
Het aanmeldformulier wordt u digitaal toegezonden.