Login mijn Hoogt
Follow Hoogt on TwitterFacebook

Medewerkers

Rianne Brouwers - Directeur
Jan van den Brink - Programmeur
Nils le Loux - Facilitair manager
Peter Akerboom - Financiële administratie
Manon Scholten - Marketing en communicatie
Floor Vlasblom - Educatie
Jasper Vrijma & Merel Wijnen - Horeca
Miranda van Gelder - Bureaucoördinator
Sarah Rotteveel - Progammamaker

Raad van Toezicht
Kees Roovers - Voorzitter
Marina Blok
Edwin Oostmeijer
Hans Pieters
Wilma de Rek
Maarten Timmerman